รองนายกฯ พลเอก ประวิตรฯ รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเครื่องพ่นไอหมอกเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาล

รองนายกฯ พลเอก ประวิตรฯ รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเครื่องพ่นไอหมอกเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาล

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี อนุญาตให้ นายประภาส เกียรติสุขสถิตย์ และนายประภัสร์ เกียรติสุขสถิตย์ กรรมการบริหาร บริษัท โตโย เท็นชิ จำกัด เข้าพบ และเพื่อรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของรัฐบาล โดยมี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการรับมอบในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะดำเนินนโยบายป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ในเวลาอันใกล้นี้
ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Envirolyte (เอ็นไวโรไลท์) จำนวน 2,000 ลิตร พร้อมเครื่องพ่นไอหมอก จำนวน 5 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานควบคุมสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณภาคเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมกันนี้ ได้ส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ตามนโยบายการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: