ปทุทธานีอดีตรอง ภ.9 ท้าชิงนายก ทต.บ้านกลาง

ปทุทธานีอดีตรอง ภ.9 ท้าชิงนายก ทต.บ้านกลาง
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 ก.พ. 2564 ที่ห้องประชุม ชั้น5 สำนักงานเทศบาลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาสมัครจำนวน 2 ทีม แบ่งเป็น 2 เขต เขตละ 6 คน นำทีมโดย นายสายัณ นพขำ อดีตนายกเทศบาลตำบลบ้านกลาง แชมป์หลายสมัย แลผู้ท้าชิง พล.ต.ต.วัฒนา วงศ์จันทร์ อดีต รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 มาลงสมัครชิงนายกเทศบาลตำบลบ้านกลาง
การเลือกหมายเลขของผู้สมัครนั้นเป็นการตกลงของทั้งสองฝ่ายด้วยความสมัครใจต่อหน้านางมุกดา ดนตรีเสนาะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นพยาน โดย นายสายัณ นพขำ อดีตนายกเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้เบอร์ 1 และ พล.ต.ต.วัฒนา วงศ์จันทร์ อดีต รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 ได้เบอร์ 2 หลังจากลงสมัครเสร็จทั้ง 2 ทีมได้ลงมายังหน้าเทศบาลมีประชาชนจำนวนมากมามอบดอกไม้ให้กำลังใจนายสายัณ นพขำ อดีตนายกเทศบาลตำบลบ้านกลาง กันเป็นจำนวนมาก

ทีมพัฒนาบ้านกลาง นำทีมโดย นายสายัณ นพขำ อดีตนายกเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมสามชิกเขต 1 คือ นายละเอียด ถือธรรม นายสาโรจน์ เผือกเกลี้ยง นายอมร ไตรสโมสร นายสมศักดิ์ มะปรางทอง นายเสน่ห์ คำอ้อน นายกฤษฎิ์ นิลขาว เขต 2 คือ นายสัณห์เสริญ เจียมทรัพย์ นายสนอง อุปถัมท์ นายคำรณ โดนหมั้น นาย พรชัย ขาวขำ นายสมชาย บุญรอด นายสุทธิพร กำหนดนับ ซึ่งเป็นทีมที่ชาวบ้านยอมรับผลงานที่ผ่านมาโดยได้รับเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สท.และ สจ.ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาโดยตลอด
ส่วนทีมคนรักบ้านกลาง นำทีมโดย พล.ต.ต.วัฒนา วงศ์จันทร์ อดีต รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 มาลงท้าชิงนายกครั้งแรกในนามทีมคนรักปทุมของบึ๊กแจ๊ส พร้อมสามชิกเขต 1 คือ ร.ต.อ.ชัยรัตน์ จันทร์ภัคดี นางสาว วีณา คำสาริรักษ์ นาง สิริกร กองวารี นางสาว ชีวารัตน์ กลิ่นหอม นางอำภา สนแก้ว นาง สว่างนภา ชัยประภา เขต 2 คือ นายกฤชณพล ช่างเกตุ นางสาว สาคเรช แตงสะอาด นาย ชัยพร วงศ์ ศิริธร นางสาวรุ่งฟ้า บัวแพร นางศิริพร ขาวขำ นายไพศาล สังข์เล็ก
ด้าน นายสายัณ นพขำ อดีตนายกเทศบาลตำบลบ้านกลาง กล่าวว่า เรายึดมั่นในนโยบายเดิม ประสานงานต่อแล้วก็ต่องานใหม่เพื่อรับใช้ประชาชนโดยผลงานที่ผ่านมาประชาชนไว้วางใจในการเลือกตั้งมาตลอด ก็ขอบคุณประชาชนชาวตำบลบ้านกลางที่มาให้กำลังใจและสนับสนุนตนตนจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อชาวตำบลบ้านกลางอย่างดีที่สุด
ด้าน พล.ต.ต.วัฒนา วงศ์จันทร์ อดีต รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 กล่าวว่า พึ่งลงสนามการเมืองครั้งแรกและยังบอกไม่ได้ว่าจะพัฒนาอะไรได้บ้างแต่ที่เป็นอยู่ตอนนี้ตนรู้สึกว่ายังมีบางอย่างในพื้นที่ต้องปรับปรุงแต่ยอมรับว่าเป็นรองและ ตนเตรียมความพร้อมค่อนข้างที่จะดีพอสมควร มั่นใจ 100% ว่าจะได้มาเป็นนายกเทศบาลตำบลบ้านกลางเพื่อมาพัฒนาต่อไป

อนันต์ วิจิตรประชา / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: