อบจพิษณุโลก ร่วมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน บ้านนาขุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม พบปะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านนาขุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก กว่า 100 คน ในการประชุมประจำเดือนบ้านนาขุม เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อาทิ ถนนหนทาง แหล่งกักเก็บน้ำ ฯลฯ พร้อมทั้งเตรียมหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ณ ที่ทำการกองทุนเงินล้านบ้านนาขุม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: