บรรยากาศการเปิดรับสมัครนายกและสท.เทศบาลตำบลด่านสำโรง

บรรยากาศการเปิดรับสมัครนายกและสท.เทศบาลตำบลด่านสำโรง

บรรยากาศการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่เทศบาลตำบลด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลด่านสำโรง ได้เปิดให้บรรดาผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลมายื่นใบสมัครในเวลา 08.30 น. หลังจากเจ้าหน้าที่ฯ ได้เปิดรับสมัครแล้วมีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเดินทางมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่และยื่นใบสมัครจำนวน 3กลุ่ม ประกอบไปด้วย1.นายสิทธิชัย ฮอเจริญชัย จากกลุ่มเพื่อด่านสำโรง2.นางพรภัทร พูลเจริญ จากกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าและ 3.นายสมพงษ์ วีระชาติวัฒนา จากกลุ่มคณะก้าวหน้า
สำหรับการเปิดรับสมัคร ผู้ลงเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในวันแรก บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยหลังจากลงสมัครแล้ว ผู้สมัครสามารถหาเสียงได้ทันที และจะเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลด่านสำโรง ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น หลังจากนั้นจะประกาศรายชื่อรับรองผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลด่านสำโรง มีจำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ 6 คน รวม 12 คน

(สวงค์เที่ยงวัน)
น.ส.พ. เรื่องจริงผ่านเลนส์อะไร
จ. สมุทรปราการ

Leave a Reply

%d bloggers like this: