พิษณุโลก ผู้บังคับการกองบิน๔๖ มอบหมายให้หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน จัดโครงการ สร้างสภาพแวดล้อมของชุมชน ในการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด

พิษณุโลก นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ได้มอบหมายให้ นาวาอากาศโท วีรชาติ นุสิทธิ์ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๔๖ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสร้างสภาพแวดล้อมของพื้นที่ชุมชน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดงข่อย ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีการประชาสัมพันธ์ เส้นทางการเข้ารับการศึกษาในกองทัพอากาศ และการบรรยายเรื่องยาเสพติด การป้องกันปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนวัดดงข่อย ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: