สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษทดลองเปิดตลาดถนนสายวัฒนธรรมสี่เผ่าไทศรีสะเกษ


เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ถนนคนเดินจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษและนายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานทดลองเปิดตลาดถนนสายวัฒนธรรมสี่เผ่าไทศรีสะเกษ โดยมีนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่แม่ค้าที่วางแผงจำหน่ายสินค้าจำนวนกว่า 100 แผง ซึ่งตลาดถนนสายวัฒนธรรมสี่เผ่าไทศรีสะเกษจะเปิดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคเหมือนกับตลาดถนนคนเดินศรีสะเกษในวันอาทิตย์
นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ทดลองเปิดตลาดถนนสายวัฒนธรรมสี่เผ่าศรีสะเกษ ในวันนี้ เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนชาวศรีสะเกษ ในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยจะทำการเปิดทุกวันเสาร์และเปิดอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ด้วยมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 แบบเข้มข้น มีการคัดกรองผู้เข้า-ออก ภายในตลาดถนนสายวัฒนธรรมสี่เผ่าไทศรีสะเกษ 4 จุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการตลาดถนนสายวัฒนธรรมสี่เผ่าไทศรีสะเกษ และความร่วมมือผู้ขายและซื้อได้สวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองสี่เผ่าไทศรีสะเกษที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษเสื้อแส่วหรือผ้าเบญจศรี จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ตลาดถนนสายวัฒนธรรมสี่เผ่าไทศรีสะเกษด้วย


ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

%d bloggers like this: