พิษณุโลก ภาพบรรยากาศการจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นไปอย่างคึกคัก แบบ New Normol


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. สํานักทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก โดยมี นางเอมอร วิจิตรพงษา ปลัดอําเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองพิษณุโลก และ นางสาวอัจฉรา พานนาค ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ) เป็นนายทะเบียน โดยบรรยากาศได้มีผู้ที่มาจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ ได้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยการให้บริการในครั้งนี้เป็นแบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 ในการทิ้งระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ โดยจะมีการถอดหน้ากากอนามัยต่อเมื่อ บันทึกภาพเท่านั้น

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: