ปราจีนบุรี ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนแห่ลงทะเบียน เราชนะ

ปราจีนบุรี ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนแห่ลงทะเบียน เราชนะ

ชาวบ้านแห่ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ โครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน วันแรกคึกคัก บางคนมารอรับคิวแต่เช้า บางคนผิดหวังเพราะบัตรประชาชนชนแบบเก่า ที่ธนาคาร กรุงไทย สาขาสี่แยกสามทหารกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันนี้มีความคึกคักตั้งแต่เช้าหลังรัฐเปิดให้ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียน โดยผู้ทีที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน จะต้อง 1.เป็นผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับลงทะเบียน 2.เป็นผู้ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประสงค์ประเมินเกิน 300.000 บาท(ภาษี 2562) และ 4. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน 500.000 บาท(ณ 31 ธ.ค. 2563) โดยที่วันนี้ เป็นคิวของ 4 ตำบล ใน อ เภอกบินทร์บุรี ประกอบด้วย ตำบล เมืองเก่า ตำบล บ้านนา ตำบล วังตะเคียน และ ตำบลกบินทร์ ปรากฏว่ามีประชาชนที่มารอรับคิวลงทะเบียนแต่เช้าเพื่อให้ได้คิวแรกๆ โดยทางธนาคารได้มีการคัดกรอง โควิด – 19 ทุกคนที่มาขอลงทะเบียน โดยทางธนาคารจัดสถานที่เป็นใต้ถุนธนาคารซึ่งเป็นที่จอดรถไว้เป็นสถานที่บริการ แต่เนื่องจาก ผู้ที่มาลงทะเบียนในวันนี้ส่าวนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงทำให้ล่าช้าเพราะแต่ละคนยังไม่มีความเข้าใจทางธนาคารจึงต้องอธิบายและดำเนินการลงทะเบียนให้กับทุกคนจึงทำให้เกิดความล่าช้า จนถึงเวลา 16.00 น. ก็ยังไม่หมดนอกจากปัญหาสถานที่คับแคบแล้ว ปัญหาที่พบและทำให้ผู้มารอลงทะเบียนทั้งที่รับบัตรคิวแล้ว คือ เรื่องของบัตรประชาขน ที่เป็นบัตรรุ่นเก่าไม่สามารถใช้ลงทะเบียนได้ทำให้หลายคนผิดหวังต้องเดินทางกลับเพื่อไปขอทำบัตรใหม่ ขณะที่ ทาง ฝ่ายปกครอง อำเภอกบินทร์บุรี ได้ร่วมกับทาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลและคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด -19 อย่างเข้มงวด โดยทั้งนี้ประชาขนที่เดินทางมาลงทะเบียนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี…

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดปราจีนบุรีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: