ตร.ภูธรภาค ๑ มหาวิทยาลัยรังสิต บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมฯ

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรม และด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ระหว่าง ตำรวจภูธรภาค ๑ มหาวิทยาลัยรังสิต
เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ร่วมงานเดินทางถึงบริเวณจัดงานลงทะเบียนร่วมงาน จากนั้น
รับชมวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
ชมการแสดงของสถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
จากนั้นรองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค์ ผูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย กล่าวรายงาน
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวต้อนรับ
พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ กล่าว ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต และพล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ ลงนามในบันทึกช้อตกลงฯ
มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เสร็จพิธีลงนามฯ นำผู้เข้าประชุมเยี่ยมชมสถานที่ สถาบันกัญชา และไร่ปลูกกัญชา มหาวิทยาลัยรังสิตต่อไป

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าว ลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: