รองผอ. รักษาความมั่นคงภายใน ภาค1 ตรวจเยี่ยมการป้องกันโควิค-19 จังหวัดปทุมธานี

รองผอ. รักษาความมั่นคงภายใน ภาค1 ตรวจเยี่ยมการป้องกันโควิค-19 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2465 เวลา 10:00 น.พลโท สุขสันต์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ 1/ รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค1
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติงาน ในการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 ในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้ง ตรวจตลาดพรพิพัฒน์ และ จุดคัดกรองโรค covid-19 เคลื่อนที่

พลโทสุขสันต์ กล่าวว่าได้ให้ข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน., ทหาร, ตำรวจ จะต้องช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขในการตรวจคัดกรอง covid 19 ประชาชนและแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ ตลาดพรพิพัฒน ตลาดสุชาติ และอาคารพาณิชย์โดยรอบ

พลโทสุขสันต์ กล่าวต่อว่าได้จัดให้เจ้าหน้าที่ล่ามในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรอง
และจะต้องควบคุมไม่ให้แรงงานต่างด้าว ที่ทำงานตลาดพรพิพัฒน์, ตลาดสุชาติ และอาคารพาณิชย์โดยรอบ เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่วางแผนในการควบคุม และการคัดกรอง คนที่เข้า-ออก ตลาดพรพิพัฒน์ ,ตลาดสุชาติ และอาคารพาณิชย์โดยรอบ จะต้องวางแผนร่วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ กอ.รมน., ทหาร ,ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ของจังหวัดและ กระทรวงสาธารณสุข

พลโทสุขสันต์ กล่าวอีกว่าการตั้งจุดตรวจคัดกรอง ทางเข้าออกตลาดพรพิพัฒน์,ตลาดสุชาติ และพื้นที่อาคารพาณิชย์โดยรอบ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติร่วมกันทุกส่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่

Leave a Reply

%d bloggers like this: