อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” ณ วัดท่าหมื่นราม ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายภาคภูมิ ทวีสิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” ณ วัดท่าหมื่นราม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมออกบูทห้องสมุดเคลื่อนที่, ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนและบูทให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: