สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมพร้อมทำโครงการ พช.ปลุกเที่ยวชุมชน Tour From Home แบบนวัตวิถีไทยบนมือถือ (GIS)


กรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้าไปยัง Facebook, Istagram หรือ email อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาการตลาด OIOP ชุมชนวิถีไทยในยุค New Normal ตอบโจทย์ นอกจากจะทราบข้อมูลท่องเที่ยวของชุมชนนั้นรูปแบบใหม่โดยเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่โดยปรับตัวต่อสถานการณ์ ยังตรวจสอบระยะทางสำหรับเดินทางสู่ชุมชน ให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุมชน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ยินยันว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ Community Based Tourism ซึ่งถือเป็นหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจที่นำไปสู่โอกาสการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เราจัดทำโครงการ ขณะนี้ 5 โครงการฯ เป็นเวลา 6 ปีเต็มๆ

  1. ชุมชนบ้านน้ำจวง
  2. ชุมชนบ้านใหม่ร่องกล้า
  3. ชุมชนบ้านเทอดชาติ
  4. ชุมชนบ้านวังวน
  5. ชุมชนบ้านร่มกล้า
    กราบขอขอบพระคุณ ท่านอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ที่ท่านมีวิสัยทัศน์ สูงมาก ปรีชา นุตจรัส รายงานพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: