ลพบุรี นายอำเภอนำทีม ทหารพัน ปจว. ฝ่ายความมั่นคง จนท.สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ฯ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 16.00 น.
นายณรงค์ ชัยจำรัส
นายอำเภอโคกสำโรง นำทีม ทหารพัน ปจว./ฝ่ายความมั่นคง/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนคนโคกสำโรง พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนที่เดินทางมาซื้อของอุปโภค บริโภค ในตลาดนัดเคแลน ให้เคร่งครัดความมาตราการสาธารณสุข/สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจสถานการณ์เชื้อไวรัส Covid-19 ณ ปัจจุบัน และให้ถือปฎิบัติตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประชาชนคนโคกสำโรงรับรู้ พร้อมปฎิบัติตามแนวทางนายอำเภอโคกสำโรง และผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อย่าเคร่งครัด ประชาชนคนโคกสำโรง (ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น)

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: