สระบุรี – มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เรียนดี โรงเรียงสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี

นาย ปริญญา วันทา (เสี่ยทุย) ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี เจ้าของ อาพาร์ทเม้นท์ ‘’ ปริญญา’’ผู้มีจิตกุศลอย่างแรงกล้า โดยเฉพาะด้านการศึกษาของเยาวชน
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 23 ก.พ.64 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี นาย ปริญญา วันทา (เสี่ยทุย) เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีประกอบด้วย 1.นักเรียนประเภทเรียนดี จำนวน 32 ทุน ๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท 2.นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 14,000 บาท 3.ทุนจิตอาสา 1 คน และ 1 กลุ่มเยาวชน เป็นเงิน 22,000 บาท 4.ทุนที่เสนอขอรับจากชมรมผู้ปกครองฯ จำนวน 6 ทุน เป็นเงิน 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,000 บาท
ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นเงินส่วนตัวของ นาย ปริญญา วันทา ทั้งสิ้น ในโอกาสนี้ นาง จีรวรรณ วงศ์เหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี พร้อมคณะครูและนักเรียนได้กล่าว ขอบคุณ นายปริญญา วันทา และคณะผู้ปกครองที่มาร่วมพิธีประกอบกับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของ นาย ปริญญา วันทา ด้วย เหล่านักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี จึงได้พร้อมใจบูมเพลงประจำโรงเรียนให้กับเสี่ยทุย รวมทั้งนำเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์ ทำให้นายปริญญา กลั้นน้ำตาไม่อยู่ไม่คิดว่านักเรียนจะทำเซอร์ไพรส์โดยที่ตนเองไม่รู้ตัวมาก่อน และขอบพระคุณประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี ที่ได้ดำเนินตามคำขวัญของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ว่า ‘’สุวิชาโน ภวํ โหติ’’ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ที่องค์ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานไว้ตั้งแต่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน//

สมภพ พิมมะศร

Leave a Reply

%d bloggers like this: