จ.ชัยภูมิ ผู้ว่าฯชัยภูมิ เอ็ม โอ ยู สร้างงาน สร้างผู้ประกอบการดี 60 ตำบลต้นแบบ

ผู้ว่าฯชัยภูมิ ทำบันทึกข้อดกลง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ระหว่างม.ราชภัฏและท้องถิ่น
นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีลงนามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิกับนายอำเภอในจังหวัดชัยภูมิทั้ง 16 อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 60 ตำบล ศูนย์ดำรงธรรม กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน
โครงการนี้เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้กระทรวงการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน และเพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการในพื้นที่ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่เป็นแม่งานดำเนินการ จัดให้มีการจ้างงานในคน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่600 คน นักศึกษา 300คน และพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19อีก300 คน รวม 1200 คน ระยะเวลา 11 เดือน
นายกอบชัย บุญอรณะ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า เป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือให้หน่วยราชการ ท้องถิ่น และฝ่ายการศึกษา บูรณาการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ต้นแบบ 60 ตำบล การทำงานจะมีตั้งแต่การเก็บข้อมูล การประสานงาน การมีส่วนร่วมในการศึกษาและแก้ใขปัญหาต่างๆในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเก็บข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ให้นำมาเป็นทำเป็นข้อมูลเดียวคือ บิ๊ก ดาต้า (Big Data) โดยทีมนักศึกษาจะทำหน้าที่สำรวจ ค้นหา บันทึก และประเมิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ เป็น บิ๊ก ดาต้า ของชัยภูมิทุกด้านที่ทุกหน่วยงานราชการ สามารถดึงไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
นอกจากเป็นการแก้ไขปัญหาด้านเศษรฐกิจพื้นที่แล้ว มีการจ้างงาน ได้ข้อมูลบิ๊ก ดาต้า ที่สำคัญ เรายังได้กลุ่มผู้นำ “ผู้ประกอบการดี” ในอีก 60 ตำบลด้วย

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ

Leave a Reply

%d bloggers like this: