จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งทีมตรวจสอบลงพื้นที่ชาวบ้านร้องเรียน ฟาร์มไก่ ส่งกลิ่นเหม็น พบต้นเหตุสวนปาล์มใกล้กันนำเศษปลา หัวปลาสดใส่โคนต้นปาล์มทำเป็นปุ๋ย ให้เจ้าของสวนเร่งแก้ไข

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กรณีชาวบ้านหมู่ที่ 5 บ้านบางประ ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบจากฟาร์มเลี้ยงไก่ในพื้นที่ ส่งกลิ่นเหม็น นั้น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีป้องกันจังหวัด เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง อ.เคียนซา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและปลัด อบต.เคียนซา ร่วมตรวจสอบ
ทั้งนี้ พบว่าฟาร์มเลี้ยงไก่ดังกล่าวมีใบอนุญาตเลี้ยงไก่สูงสุดได้ 19,000 ตัว ได้นำไก่เข้าเลี้ยงเมื่อวันที่ 9 ม.ค.64 จำนวน 17,500 ตัว และเริ่มจับวันที่ 23 ก.พ.64 จำนวน 3,051 ตัว โดยเมื่อปี 2559 เคยมีปัญหาร้องเรียนด้านกลิ่นได้รับการแก้ไขตามข้อกำหนดแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบได้เข้าตรวจภายในฟาร์มเลี้ยงไก่พบมีสภาพปกติ มีการจัดการเลี้ยงสัตว์ปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัท โดยบ้านเรือนที่อยู่ใกล้สุดประมาณ 150 เมตร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ไปสอบถามไม่มีกลิ่นผิดปกติ
อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบได้พบว่า กลิ่นเหม็นเน่ามาจากแปลงสวนปาล์มน้ำมันข้างเคียงฟาร์มเลี้ยงไก่ ที่มีการนำเศษปลา และหัวปลาสดมาใส่ที่โคนต้นปาล์มเพื่อเป็นปุ๋ย จึงได้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจ กับเจ้าของสวนปาล์มแปลงดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณณรงค์ชัย ชลาลักษ์
# คุณสุพัตรา เลี่ยมรัตน์
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# คุณวิทยา แซ่หม่ง

Leave a Reply

%d bloggers like this: