“สามารถ” ระดมสมองแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ เผยตัวเลขเหยื่อปี 63  กว่า 4  หมื่นราย สูญเงินกว่า 3 พันล้านบาท !!

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 น.นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 8-04 ชั้น 8 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทยสภาทนายความ และ ตัวแทนผู้เสียหายจากการร่วมลงทุน แชร์ ลูกโซ่โกลด์ฟาเธอร์ 1978 เข้าร่วมประชุม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า รัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ยกให้ปัญหาแชร์ลูกโซ่เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2560 และเป็นหนึ่งใน 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงประชาชน การลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย และขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามแชร์ลูกโซ่ โดยขณะนี้ได้มีการเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

อย่างไรก็ตาม ปัญหาแชร์ลูกโซ่ในปัจจุบันมีกฎหมายที่สามารถเอาผิดได้อยู่หลายฉบับ ทั้งความผิดด้านอาญาและการยึดทรัพย์
โดยนายสมศักดิ์เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามปัญหาแชร์ลูกโซ่ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงได้ตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดการฉ้อโกงประชาชนและลักษณะแชร์ลูกโซ่ขึ้นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทำโดยอาศัยศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ เป็นจุดแข็งในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ
-โมเดลการป้องกันปราบปรามแชร์ลูกโซ่ของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม

-แนวคิดในการจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินการเรื่องแชร์ลูกโซ่ -แนวทางการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่และขั้นตอนการดำเนินคดี

-แนวทางการดำเนินคดีตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ 2527 ในประเด็นข้อขัดข้องในการใช้อำนาจตามมาตรา 17 และการยึดอายัดทรัพย์กรณีการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน

-รายงานความคืบหน้าของคดีสำคัญเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ที่ประชาชนให้ความสนใจ และภาพรวมคดีแชร์ลูกโซ่ ในปี 2563 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 246 คดี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 3 พันล้านบาท โดยมีผู้เสียหายจำนวนกว่า 41,000 คน

-การให้คำแนะนำผู้เสียหายเกี่ยวกับการ ฟ้องร้องดำเนินคดี กับผู้ต้องหาให้ครอบคลุมทั้ง คดีแพ่งคดีอาญาและการฟอกเงิน

– แนวคิดในการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อแจ้งเตือนประชาชน

ทั้งนี้ จะกำหนดนัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานในวันที่ 16 มีนาคม 2564!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: