ตลาดนัดคนพันธุ์ R ตลาดในอาชีวะสุราษฎร์ ฯ ยอดเงินสะพัดมากกว่า 100,000 บาท ภายในครึ่งวัน


วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “ตลาดนัดคนพันธุ์ R” ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ส่งเสริมการฝึกทักษะด้านวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญ และมีความมั่นใจในการเรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้น มีการบูรณาการการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ภายในตลาดมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ กิ๊ฟช้อป ของที่ระลึก และอาหารหลากหลายชนิด มีจำนวนร้านค้ามากกว่า 60 ร้านค้า

การจัดตลาดนัดคนพันธุ์ R ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เปิดจำหน่าย 2 นัด นัดแรกเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และนัดที่ 2 นัดเปิดตลาด 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ยอดเงินจับจ่ายสะพัดมากกว่า 100,000 บาท การบริหารจัดการตลาดผู้ประกอบการผู้คำนึงถึงความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยและมีจุดบริการเจลล้างมือก่อนเข้าตลาดอย่างเพียงพอ
การดำเนินการดังกล่าว

โดยงานของงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ และชมรมวิชาชีพการตลาด ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของวิทยาลัยฯ คิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติ เช่น ภาชนะใบตอง ภาชนะที่ทำมาจากกระดาษ กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ที่สำคัญการนำเทคโนโลยีทางการขายมาใช้ การโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย การบริการส่ง Delivery การโอนเงินผ่าน Net Bank แสกน QR Code แล้วจ่ายเงินได้เลย หรือการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และเราชนะก็สามารถใช้จ่ายกันได้ภายในในตลาดนัดคนพันธุ์ R ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณณรงค์ชัย ชลาลักษ์
# วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: