อำเภอศรีณรงค์ ร่วมกับ คณะสงฆ์จัดกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

อำเภอศรีณรงค์ ร่วมกับ คณะสงฆ์จัดกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.64 ที่วัดป่าบ้านตรวจ ตำบลตรวจ พระคู จันทปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอศรีณรงค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญตักบาตร การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ตามวัดในชุมชน
ที่วัดป่าประดิษฐ์พุทธางกูร ว่าที่ ร.ต.ประกอบ ทรงพระ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอศรีณรงค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา เช่นเดียวกัน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ จังหวัดสุรินทร์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม และ ทุกวัดในจังหวัดสุรินทร์ โดยอำเภอศรีณรงค์ ได้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และ น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสงบสุข ร่มเย็น และ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย กิจกรรมการปฏิบัติธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีทำบุญตักบาตร การถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ การเยี่ยมชมนิทรรศการความรู้และหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

Leave a Reply

%d bloggers like this: