ล้ง1919 เปิดโครงการ LHONG EXPERIENCE (ล้ง เอ็กซ์พีเรียนซ์) เปิดประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ แบบวัฒนธรรมไทย – จีน ด้วยกิจกรรม จัดเต็มตลอดปีที่ “ล้ง 1919” ชูกิจกรรมแรกด้วยประสบการณ์ความรู้ LHONG Wisdom

ล้ง1919 เปิดโครงการ
LHONG EXPERIENCE (ล้ง เอ็กซ์พีเรียนซ์) เปิดประสบการณ์ไลฟ์สไตล์
แบบวัฒนธรรมไทย – จีน ด้วยกิจกรรม
จัดเต็มตลอดปีที่ “ล้ง 1919”
ชูกิจกรรมแรกด้วยประสบการณ์ความรู้
LHONG Wisdom

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
เวลา 16.00 น. ณ ใบเหวินฮอลล์ 1919
ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี ผู้บริหารโครงการ
ล้ง 1919
กล่าวว่า ล้ง 1919 ได้ทำความรู้จักกับทุกคนอีกครั้ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 หลังจากหลับไหลไปยาวนาน
เราต้องขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่ดีมากจากทุกฝ่าย ดังนั้น ในฐานะของท่าประวัติศาสตร์ไทย-จีน ล้ง1919
จึงไม่ใช่เพียงสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจเพียงเท่านั้น แต่ยังมุ่งเป็นศูนย์
กลางรวบรวมความรู้ ในแง่ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ที่เปิดโอกาสให้
ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ ได้อย่าง มีสุนทรียภาพ ล้ง 1919 จึงริเริ่ม
ล้ง เอ็กซ์พีเรียนซ์ กิจกรรมที่ให้ทุกคน
ได้สัมผัสประสบการณ์ในแบบฉบับของ
ล้ง มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ
LHONG Wisdom
ประสบการณ์ความรู้ไทย-จีน
LHONG Life
ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์สุดฮิป
LHONG Heritage
ประสบการณ์แห่งมรดกวัฒนธรรมอันงดงาม
ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเกิดขึ้นตลอดทั้งปึ 2561 จนถึง ต้นปี 2562 ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ
และเอกขน

ด้าน ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร
รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนับสนุนข้อมูลวิชาการ
ในกิจกรรม
LHONG Wisdom Competition
กล่าวว่า “ศูนย์บริการวิชาการยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับล้ง 1919
เนื่องจาก ศูนย์บริการวิชาการ๚ มีเป้าหมายบริการด้านวิชาการ ข้อมูลต่างๆ
ทั้งภาษาและศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น
เพื่อเป็นการสานต่อองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ จึงได้รวบรวมข้อมูลปัญญาจีนเบื้องต้น ในรูปแบบ
e-book ใช้สำหรับเป็นองค์ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยทุกคนสามารถเข้าไปอ่านได้ทาง
www.lhongwisdom.com
บรรยากาศภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านคุณชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง มร.เฉินโป๋เชียน คุณเอื้ออารี ตรีโสภา ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี คุณรุจิราภรณ์ หวั่งหลี คุณวิรชา ดาวฉายและคุณลิลลี่ แม็คกร๊าธรวมทั้งมีเหล่าคนดังที่สนใจในศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน มาร่วมแถลงข่าวโชว์ลายมือการเขียนพู่กันจีน
ศึกษาภูมิปัญญาจีนจาก e-book
รวมถึงชื่นชมโทรฟี่ที่ออกแบบพิเศษสำหรับ LHONG Awards
สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่สนใจยัง
สามารถสมัครเข้าแข่งขัน LHONG
Wisdow Competition เพื่อชิงรางวัล
ทัศนศึกษา ณ ประเทศจีน ทางเว็บไซต์
www.lhongwisdow.com หรือติดตาม
รายละเอียดเพิ่มเติมทาง เฟซบุ๊ค
แฟนเพจ LHONG 1919
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
โครงการ ล้ง 1919
คุณวรางคณา (เฟรม)
โทร 095-5954661
คุณศิวัช (วัช)
โทร 081-9757595

ชนะ คำไทรแก้ว รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: