มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุติ และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 โดยมี นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา นายธีรวัฒน์ คำศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และนายบุญมี เสนคราม กำนันตำบลไพรพัฒนา นำพุทธศาสนิกชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา มีการทำบุญบวชเนกขัมมบารมีปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน กลั่นกาย วาจา ใจ ให้บริสิทธิ์ ร่วมก่อเจดีย์ข้าวเปลือกสู่ขวัญข้าวและถวายข้าวเปลือกเป็นพุทธบูชา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และประกอบพิธีเวียนเทียนรอบมณฑปหลวงปู่สรวงและกราบนมัสการขอพรจากสรีระร่างหลวงปู่สรวง ที่มรณภาพมาแล้วกว่า 20 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป
พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่บรรดาพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ในการไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลักธรรมคำสอนดังกล่าว ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนควรจะได้รำลึกถึงคำสอนของพระองค์ ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ข่าว/ภาพ …… บุญทัน ธุศรีวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

Leave a Reply

%d bloggers like this: