ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีฯ เวียนเทียนเนื่องใน วันมาฆบูชา ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีฯ เวียนเทียนเนื่องใน วันมาฆบูชา ประจำปี 2564มมท.จังหวัดนครสวรรค์ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องใน วันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดนครสวรรค์พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Leave a Reply

%d bloggers like this: