จังหวัดนครนายก ลุยตรวจสถานบริการ อย่างต่อเนื่อง

22-23 พ.ค.61 เวลา 21.00-02.00 น.นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอเมืองนครนายก ได้มอบหมายให้นายสานิตย์ ศรีทวี ปลัดอาวุโส อ.เมืองนครนายก ภายใต้ชุดเฉพาะกิจสิงห์พิทักษ์เมืองนครนายก ร่วมกับ กอ.รมน.จ.นย. เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองนครนายก นำโดย พ.ต.อ.ธนวิน จันทวี ผกก.สภ.เมืองนคนนายก และเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวีดนครนายก และสำนักนายกรัฐมนตรีว่ามีร้านสถานบริการในเขตพื้นที่ตรงข้ามกับธนาคาร ธกส.มีเจ้าของสถานบริการเป็นต่างด้าวประกอบอาชีพเป็นเจ้าของสถานบริการ/ผู้ดูแลโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีพฤติกรรมค้าประเวณี จึงได้ร่วมกับสืบสวนหาข่าวและร่วมกันจับกุมดังนี้
1.จับกุมสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ชื่อ ร้านจันทิมา 777 ในข้อหา ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการปล่อยปละละเลยให้มีพนักงานของร้านนั่งให้บริการกับลูกค้า ตาม มาตรา 3(4) ก แห่ง พรบ.สถานบริการ พ.ศ.2509 และข้อหาเป็นต่างด้าวประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต(ถือพาสปอตนักท่องเที่ยว) ตาม พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 จำนวน 1 ราย
2.จับกุมพนักงานของสถานบริการ ชื่อ ร้าน 89 คุณเฮง หรือเลิฟ 89 ในข้อหาเป็นต่างด้าวประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 จำนวน 1 ราย
จึงได้นำตัวผู้ถูกจับและของกลาง ส่ง สภ.เมืองนครนายก ดำเนินคดีต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: