สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ 23 พ.ย.61 เวลา 10.00 น. ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร อนุกรรมการ และ พล.ท.อำพน ชูประทุม อนุกรรมการ ลงพื้นที่โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ร่วมรับฟังกระบวนการขับเคลื่อนของทีมฯ ตำบล เวที ครั้งที่ 4 และรับฟังปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอของประชาชน โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายดรณ์ สมิตเกษตริน นายอำเภอลำลูกกา ให้การต้อนรับพร้อมรายงานปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้รับจากการจัดเวที ครั้งที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน และแนวทางการจัดการปัญหาของจังหวัดในภาพรวม

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: