ทอ. จัดแถวทหารกองเกียรติยศ ทำพิธีรับศพ น.ต.เกริกเกียรติ นักบิน L-39 เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ จ.ตาก เตรียมพิธีบำเพ็ญกุศล วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

17.00 น. ทอ. จัดแถวทหารกองเกียรติยศ ทำพิธีรับศพ น.ต.เกริกเกียรติ นักบิน L-39 เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ จ.ตาก เตรียมพิธีบำเพ็ญกุศล วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับศพ นาวาอากาศตรี เกริกเกียรติ สุวรรณโณ นักบินเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 (L-39 ZA/ART) สังกัดฝูงบิน 411 กองบิน 41

ซึ่งประสบอุบัติเหตุขณะทำการฝึกบินโจมตีทางยุทธวิธี บริเวณเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

โดยกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) ไปรับร่างนักบินผู้เสียชีวิต จากท่าอากาศยานกองบิน 41 และจัดกองทหารเกียรติยศรับร่างนักบินผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติ ณ ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 6 ดอนเมือง

นาวาอากาศตรี เกริกเกียรติ (นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๔๓ นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๕๐ ) ได้ทำการบินเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ ๑ (L-39 ZA/ART) สังกัดฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะทำการฝึกบินโจมตีทางยุทธวิธี บริเวณเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

ทั้งนี้กองทัพอากาศ กำหนดเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ 23-30 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ที่ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

cr . @Prachaya_Ice

Leave a Reply

%d bloggers like this: