ช่วยเหลือหญิงไทยเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสโดยมิชอบ และจับกุม/เพิกถอนวีซ่า ชาวอินเดียที่อ้างเป็นคู่สมรส

ช่วยเหลือหญิงไทยเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสโดยมิชอบ
และจับกุม/เพิกถอนวีซ่า ชาวอินเดียที่อ้างเป็นคู่สมรส
ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำความผิดและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคมก่อให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร นั้น
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท.,พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.สตม., พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.,พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผบก.ทท.๑ ,พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร ผบก.สส.สตม.,พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท.๑,พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.๑,พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.๑,พ.ต.อ.อำนาจ โฉมฉาย ผกก.๓ บก.ทท.๑ ร่วมกับ นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ทั้งนี้สืบเนื่องจาก พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. ได้รับการร้องเรียน จากหญิงไทยหลายราย ที่พบว่าตนเองมีรายชื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวอินเดีย โดยที่ตนเองไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนและไม่รู้จักชาวอินเดียที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนสมรสแต่อย่างใด จึงได้สั่งการ ให้ชุดสืบสวน บช.ทท. และชุดสืบสวน สตม. ประสานกับ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ทำการตรวจสอบ และพบว่า มีรายชื่อหญิงไทย จำนวน 300 ราย ที่อาจจดทะเบียนสมรสกับชาวอินเดียโดยมิชอบ หรือโดยอำพราง และต่อมา มีชาวอินเดียบางราย นำทะเบียนสมรสที่ได้ออกโดยส่วนราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมายนั้น ไปใช้ในการยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยอ้างเหตุในการขออยู่ต่อ เพื่ออุปการะภรรยา หรือเยี่ยมคู่สมรสชาวไทย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร จากปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถจับกุมชาวอินเดีย ซึ่งเคยใช้ทะเบียนสมรสที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย
1.นายปราบาห์การ์ ซิงห์ (Mr.Prabhakar Singh)
2. นายริเตซ กูมาร์ (Mr.Ritesh Kumar)
3. นายแมนจี๊ต มาลลาห์ (Mr.Manjeet Mallah)
และเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร จำนวน 5 ราย
1. นายสุรัช ปรากาศ ซิงห์ (Mr.Suraj Prakash Singh)
2. นายราจู ชาร์มา (Mr.Raju Sharma)
3. นายไชเรซ กูมาร์ ทริปาตี้ (Mr.Shailesh Kumar Tripathi)
4. นายวิเจนดร้า นิชาร์ด (Mr.Vijendra Nishad)
5. นายบาจัน นิชาร์ด (Mr.Bhajan Nishad)
ทั้งนี้ได้ช่วยเหลือพาผู้หญิงไทยซึ่งมีรายชื่อเป็นคู่สมรสของชาวอินเดียไปทำการเพิกถอนการจดทะเบียนสมรส ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวแล้ว จำนวน 13 ราย และอยู่ในระหว่างการประสานติดตามผู้ที่มีรายชื่อตกเป็นคู่สมรสโดยที่ตนเองไม่ทราบเรื่องดังกล่าวมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อไป

CR .jiwe

Leave a Reply

%d bloggers like this: