อาชีวะแก้งคร้อเจ๋ง!! ผลิตอุปกรณ์ขัดง่ายไม่ขัดใจ ต่อยอดธุรกิจ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า รายการสมรภูมิไอเดีย ได้ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดประกวดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “สิ่งประดิษฐ์ ติดครัวเรือน” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้งานภายในครัวเรือน หรือในบริเวณบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ที่ไม่จำกัดเพศของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการต่อยอดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่เคยมีอยู่แล้ว หรือพัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขัน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท มาครอง
เลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า สิ่งประดิษฐ์ คือ “อุปกรณ์ขัดง่ายไม่ขัดใจ” เป็นสิ่งประดิษฐ์แปรงขัดพื้นแบบ All In One ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิขาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน นักศึกษา และได้นำชิ้นงานเข้าประกวดแข่งขันในหลายเวที ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ทักษะและประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่สร้างปัญหาให้สภาพแวดล้อม เป็นการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้ในหลากหลายพื้นที่ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ยังมีความรู้ความสารถในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และต่อยอดธุรกิจให้สามารถจัดทำและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ด้วย
ด้านนางเขมิกาญ์ เลาหพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กล่าวว่า ขั้นตอนการทำงานของสิ่งประดิษฐ์แปรงขัดพื้นแบบ All In One จะช่วยลดขั้นตอนการขัดล้างพื้นซึ่งผู้ใช้สามารถขัดพื้นได้ด้วยขั้นตอนเดียวโดยแปรงขัดพื้นนี้จะมีที่บรรจุน้ำยาขัดพื้น เพียงใช้สายยางต่อเข้ากับข้อต่อด้านบนด้ามแปรง และปล่อยน้ำไปชะล้างพร้อมกับน้ำยาได้เลย โดยขณะที่ด้านในของตัวแปรงขัดจะมีระบบพ่นน้ำคลายสปริงเกอร์ไว้ด้านใต้แปรงจึงสามารถลดขั้นตอนการขัดล้างทำความสะอาดพื้นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วประหยัดแรงงานคน ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาการทำความสะอาด อีกทั้งยังมีความสนุกกับการใช้งาน
สำหรับอุปกรณ์ขัดง่ายไม่ขัดใจ พัฒนาขึ้นจากฝีมือนักศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในหลากหลายพื้นที่ มีความคงทน สะดวก ใช้งานง่าย พื้นมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำวันให้ และสามารถต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้ เลขาธิการกล่าวปิดท้าย

สมยศ แสงมณี /ภาพ /ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: