เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อ.พาน

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อ.พาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เป็นเหตุให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต. เวียงห้าว อ. พาน จ.เชียงราย และ หมู่ที่ 7 ต.หัวง้ม ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ
ต.เวียงห้าว

/ ปภ เชียงราย

Leave a Reply

%d bloggers like this: