พันเอกวันชนะ สวัสดี “ผู้พันเบิร์ด” พร้อมด้วย ร้อยตรีหญิง ภัทรวดี บุณยะวุฒิกุล และ น้องเกี่ยวก้อย ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกัน “ปลูกต้นไม้แห่งความสามัคคี” เนื่องในวันวิสาขบูชา และ เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ณ. หัวลำโพง

พัันเอกวันชนะ สวัสดี “ผู้พันเบิร์ด” พร้อมด้วย ร้อยตรีหญิง ภัทรวดี บุณยะวุฒิกุล และ น้องเกี่ยวก้อย ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกัน “ปลูกต้นไม้แห่งความสามัคคี” เนื่องในวันวิสาขบูชา และ เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ณ. หัวลำโพงวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค.61 เวลา 14.00 น. โดยมี พ.อ.วันชนะ สวัสดี “ผู้พันเบิร์ด” พร้อมด้วย ร.ต.หญิง ภัทรวดี บุณยะวุฒิกุล และ น้องเกี่ยวก้อย จะเดินทางลงพื้นที่ ณ.หัวลำโพง เนื่องในวันวิสาขบูชา และ เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ โดยในวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้แห่งความสามัคคีให้เติบโตเป็นไม้ใหญ่แผ่ร่มเงาปกคลุมไปทั้งผืนแผ่นดินไทยและร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยร่วมกันสร้างให้สังคมไทยเกิดความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขขอบคุณข้อมูลข่าวสาร (เครดิต) ภาพข่าว> CR.ทีมโฆษกกลาโหม/เพจปรองดองเป็นของประชาชน—————————————————เนื้อข่าว> คนบ้านเราปลื้มถนอม ( ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสมาคมตำรวจ ) ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: