สระแก้ว ฟ้าฝนเป็นใจ สานสัมพันธ์แนบแน่น ไทย-กัมพูชา จับมือปลูกป่าอาเซียน

แม่ทัพภาคที่ 1 จับมือผู้นำกัมพูชา ร่วมกันปลูกป่าตามโครงการผืนป่าอาเซียนไทย-กัมพูชา ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เพื่อผนวกเป็นป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติตาพระยา เชื่อมผืนป่าของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาให้เป็นผืนป่าเดียวกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดน

วันที่ 24 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน อุทยานแห่งชาติตาพระยา ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน ร่วมกับ พล.ท.แอก ซอมโอน รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา ปลูกป่าตามโครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี 2561 โดยมี พล.ต.เจริญชัย หินเธาว์ รองแม่ทัพภาคที่1 ,พล.ต.ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ หัวหน้าสำนักงานแม่ทัพภาคที่ 1 ,พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผบ.กองกำลังบูรพา, นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัด สระแก้ว, พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร ผบ.มทบ.19, พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ ผบก.ภ.จ.สระแก้ว ,นายวิทยา หงส์เวียงจันทร์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี, นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ปราจีนบุรี และนายตระกูล อาจอารัญ หน.อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นผู้แทนส่วนราชการไทย
ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการฝั่งกัมพูชา ประกอบด้วย นายซวน บอวอ ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ,พล.ต.เซง เธียริ เสนาธิการกองพลน้อยทหารราบที่ 51 ,พล.ท.ภลน ดารา ผบ.ทหารกัมพูชาประจำจังหวัดบันเตียเมียนเจย ,พล.ต.ท.อัด แขม ผบก.ภ.จ.บันเตียเมียนเจย , พล.ต.ควน เจือน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดน 503 ,พล.ต.ต.ซึม ซอมอาด ผกก.ด่านตรวจคนเข้าเมืองกรุงปอยเปต และ พล.ท.เป็จ วันนา หน.สำนักงานประสานงานกัมพูชา-ไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน
พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า ตามนโยบายของกองทัพบกที่ได้จัดทำโครงการปลูกป่าอาเซียนขึ้น โดยให้มีการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการเชื่อมผืนป่าของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นผืนป่าเดียวกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดี กับประเทศเพื่อนบ้าน ในการอนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดน ซึ่งในการนี้กองทัพภาคที่ 1 โดยกองกำลังบูรพา ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ของทั้ง 2 ประเทศ จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าอาเซียนในครั้งนี้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และมีแผนที่จะผนวกเป็นป่าอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา ซึ่งถือว่าเป็นป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำห้วยสะโตนต่อไป
พล.ท.แอก ซอมโอน รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสมาร่วมปลูกป่า
อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมการปลูกป่าดังกล่าว แม่ทัพภาคที่ 1 และรองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้กับมวลชนที่มาร่วมกิจกรรม บนเนื้อที่ 60 ไร่ มีชุดปฏิบัติการร่มบินบินโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ โดยมีการปลูกต้นไม้ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ ทั้งไม้เศรษฐกิจ ไม้กินได้ และไม้สำหรับเป็นอาหารสัตว์ รวมทั้งปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 3 ฝาย ซึ่งที่ผ่านมา กองกำลังบูรพาได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าอาเซียนมาแล้ว 7 ครั้ง มีเนื้อที่รวมทั้ง 2 ประเทศ จำนวน 870 ไร่ ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 1 และผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ร่วมกันมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับผู้แทนมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมทั้ง 2 ประเทศ จำนวน 6 คน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ ร.ร.บ้านใหม่ไทยถาวร และ ร.ร.บ้านหนองติม ในพื้นที่ จำนวน 2 โรงเรียนด้วย.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Leave a Reply

%d bloggers like this: