โรงเรียนคงโครัดอุทิศ จัดประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่1/2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา09:00น.ทางโรงเรียนคงโครัดอุทิศ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีท่านผอ. สมหวัง เสาะแสวง รองฯนิสากร ครองรักษา พร้อมทั้งคณะครู และบุคลากรได้ให้การต้อนรับผู้ปกครองและมีการชี้แจงนโยบายในด้านของการศึกษาและอื่น ๆ จากทางโรงเรียน เพื่อพัฒนาการโดยการที่มีส่วนร่วมพร้อมทั้งพบครูประจำชั้นในแต่ละชั้นเพื่อติดตามผลการเรียนของนักเรียน และรับค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน รวมทั้งคัดเลือกและประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของแต่ละระดับชั้นอีกด้วย

Cr.ภาพ-ข้อมูลโดย FB.โรงเรียนคงโครัดอุทิศ

Leave a Reply

%d bloggers like this: