เจ้ากรมเสมียนตรา ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ ปิดทองหลังพระ ธรรมะนำใจ สืบสานแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่25 พฤษภาคม2561) พล.อ.ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ เจ้ากรมเสมียนตรา ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ ปิดทองหลังพระ ธรรมะนำใจ สืบสานแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีกำลังพล จาก สป. รวมทั้งจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

Leave a Reply

%d bloggers like this: