ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำคณะส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพลเรือน บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำคณะส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพลเรือน บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง โดยอัญเชิญหลักเมืองจำลองประดิษฐานศาลหลักเมืองยะลา เพื่อความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดจากอันตราย ก่อนเริ่มงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2561

เมื่อเวลา 06.30 น. (25 พ.ค. 61) นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้ร่วมงานสมโภชและพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อัญเชิญหลักเมืองจำลองประดิษฐานศาลหลักเมืองยะลา ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองยะลา โดยได้มีการประกอบพิธีพุทธ นิมนนต์พระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ รับศิล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาฯ ได้ร่วมพิธีพรมหมณ์บนหลักเมือง พร้อมอัญเชิญหลักเมืองจำลองและนำขึ้นประดิษฐานบนราชรถ นำชักลากราชรถนำหลักเมืองจำลองออกจากวงเวียนและแห่รอบเมือง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดยะลา

ทั้งนี้การจัดงานประเพณีสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 56 ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2561 รวม 11 วัน 11 คืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับศาลหลักเมืองยะลา เป็นสถานที่สำคัญเพราะเป็นเสาหลักของจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ในกลางวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัด เป็นที่สักการะบูชา เคารพนับถือของชาวจังหวัดยะลา สร้างขึ้นจากความดำริของ พ.ต.อ.ศิริ คชหิรัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในขณะนั้น โดยมีการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2505 เวลา 10.30 น. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวจังหวัดยะลา ทำให้เมืองนครยะลามีความร่มเย็นเป็นสุข ประชาชนได้ไปกราบไหว้สักการะบูชาองค์หลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งยังเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ให้มีพลังในการดำเนินชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้

Leave a Reply

%d bloggers like this: