ประธานบริษัทเรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด มอบอุปกรณ์ซ้อมมวยให้ชุมชน

วันที่ 26 พค.เวลา 14.00 น. นายนพดล เรืองศรี ประธานบริษัทเรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ซ้อมมวยให้แก่ชุมชนวัดดวง ชุมชนยมราช และชุมชนสระแก้ว เพื่อให้ในการฝึกซ้อมเพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจทางด้านกีฬา ห่างไกลยาเสพติด และเป็นอนาคตของชาติต่อไป

แมนติดซ่ำ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: