ปทุมธานี ชาวเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันหนองเสือและจังหวัดใกล้เคียงเฮโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มก่อสร้างขึ้นเพื่อรับซื้อใกล้เกษตรกรภาคกลางลดต้นทุนค่าขนส่ง

ปทุมธานี. ชาวเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันหนองเสือและจังหวัดใกล้เคียงเฮโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มก่อสร้างขึ้นเพื่อรับซื้อใกล้เกษตรกรภาคกลางลดต้นทุนค่าขนส่ง
วันที่ 26 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี กว่า 30,000 ไร่ต่างดีใจที่มีโรงงานรับซื้อน้ำมันปาล์มที่มาตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่โซนภาคกลาง ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านขนส่งและสามารถทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้เป็นมาก

นายมนัส พุทธรักษ์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี นั้นยังไม่มีโรงงานปาล์มน้ำมัน ซึ่งหลังจากโรงงานปาล์มน้ำมันของ กลุ่มสมอทอง ได้มีการมาตั้งโรงงานที่ จังหวัดสระบุรีชาวบ้านรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจะได้ลืมตาอาปากเนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจะมีค่าครองชีพที่ดีขึ้นเพราะไม่ต้องเสียค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเป็นการลดต้นทุนการผลิตโดยที่โรงงานมารับซื้อโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค่าคนกลาง

ด้านกิตติพงษ์ พวงมาลา ตำแหน่ง ceo บริษัท สมอทอง ตั้งอยู่ที่ 33/3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กล่าวว่าการที่ กลุ่มสมอทอง ได้มาเปิดโรงงานรับซื้อผลผลิตปาล์มจากเกษตรกรทั้งจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะส่งผลให้การรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรดีขึ้นดีกว่าขนส่งไปที่รับซื้อไกลๆทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเป็นอย่างมาก

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: