เทสโก้ โลตัส แจกนมฟรี รณรงค์ให้เด็กไทยดื่มนมสดมากขึ้น

เทสโก้ โลตัส แจกนมฟรี รณรงค์ให้เด็กไทยดื่มนมสดมากขึ้น

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เนื่องในโอกาส วันดื่มนมโลก (World Milk Day) เทสโก้ โลตัส จับมือคู่ค้า บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ แจกนมฟรีที่เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายนนี้ สำหรับเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อรณรงค์ให้เด็กไทยดื่มนมมากขึ้น หลังจากที่กรมอนามัยได้เปิดเผยว่า คนไทยดื่มนมเฉลี่ยคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปีเท่านั้น ในขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตรต่อปี

_______________

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทสโก้ โลตัส
เทสโก้ โลตัส ผู้นำวงการค้าปลีกในประเทศไทย ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมดประมาณ 1,950 สาขาทั่วประเทศ โดยมีร้านค้า 5 ฟอร์แมตเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า ได้แก่ พลัส มอลล์, เอ็กซ์ตร้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ตลาด และ เอ็กซ์เพรส โดยให้บริการลูกค้ามากกว่า 15 ล้านคนในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนั้น เทสโก้ โลตัส ยังมีช่องทางจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 2 ช่องทางหลัก คือ เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ ซึ่งมีสินค้ามากกว่า 20,000 รายการ รวมถึงอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภค และ ร้านค้าของเทสโก้ โลตัส บนเว็บไซต์ลาซาด้า ซึ่งมีสินค้ามากกว่า 12,000 รายการ

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: