กทม.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในงานเทศกาล”วิสาขบูชาโลก” ปี 61 ณ ลานคนเมือง เสาชิงช้า

กทม.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ในงานเทศกาล “วิสาขบูชาโลก” ณ คนเมือง เสาชิงช้า

เมื่อเวลา 08.45 น. ของวันศุกร์ที่ 25 พ.ค.61 ที่ผ่านมา โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑป เนื่องในงานเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่ายการจัดงาน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน กำหนดจัดงานเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. 61 ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติไปสู่ชาวโลก รวมทั้งเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

กิจกรรมสำคัญในวันนี้ (25พ.ค.61) เวลา 07.45 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง โดยเคลื่อนขบวนจากถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง ผ่านบริเวณสี่แยกคอกวัว เลี้ยวขวาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนดินสอเข้าสู่ลานคนเมือง จากนั้นเวลา 10.00 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศลฯ ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง จากนั้นเวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ ราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชน ร่วมรับเสด็จฯ

นอกจากนี้ภายในงานระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค.61 ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การเทศน์มหาชาติวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร การสักการะพระพุทธรูปสำคัญ 9 ประเทศ อาเซียน กิจกรรมอภิปรายถ่ายทอดเสียงวิชาการ ทางพระพุทธศาสนา การแสดงส่งเสริมพระพุทธศาสนา (ธรรมะบันเทิง) นิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย การจำหน่ายหนังสือธรรมะ เป็นต้น

สำหรับในวันที่ 29 พ.ค.61 เวลา 07.00 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เวลา 18.00 น. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เวลา 20.00 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสี่มุมเมือง และเวลา 21.00 น. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริก ธาตุกลับพระบรมมหาราชวัง จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในงานเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว..

ขอบคุณข้อมูล : สนง.ปชส.กทม.

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: