โรงเรียนคงโครัดอุทิศ -ผู้บริหาร และคณะครูนำผู้ปกครองและนักเรียนทำกิจกรรม วันวิสาขบูชา

เมื่อวันจันทร์ที่28 พฤษภาคม2561
นำโดยท่านสมหวัง เสาะแสวงผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนคงโครัดอุทิศ และผู้ปกครอง ได้ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา (ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่29พฤษภาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) เพื่อเป็นการบูชาและรำลึกถึง
คุณพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ของพระพุทธศาสนา ทั้ง3 เหตุการณ์ ได้แก่ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟสบุ๊ค โรงเรียนคงโครัดอุทิศ

Leave a Reply

%d bloggers like this: