จังหวัดแพร่ จัดระเบียบสังคมสุ่มตรวจสถานประกอบการ และวัยรุ่นแข่งรถ

วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.30 น. อำนวยการโดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,นายโชคดี อมรวัฒน์/นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนาย วิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ สั่งการให้ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดแพร่/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ประกอบด้วยฝ่ายปกครองที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่(กลุ่มงานความมั่นคง),ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองแพร่,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองแพร่,เจ้าหน้าที่ทหาร ม.พัน.12 พล.ม.1/กอ.รมน.จังหวัด พ.ร.,สมาชิก อส.ร้อย บก.บร.จังหวัดแพร่,สนง.สรรพสามิตแพร่ , สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดแพร่ , สนง.วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในห้วงวันวิสาขบูชา ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลการปฏิบัติ ดังนี้
1.สุ่มตรวจสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ และร้านเกมส์ ทั้งหมดจำนวน 9 แห่ง ทั้งนี้ได้สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการร้านเกมส์ ทั้งหมด จำนวน 8 ราย โดยพบสารเสพติดจำนวน 1 ราย จึงได้นำตัวเข้าบำบัดตามคำสั่ง คสช. 108/2557 ต่อไป
2.ตรวจการรวมตัวของวัยรุ่น รวมตัวแข่งรถจักรยานยนต์ ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ไม่พบการรวมกลุ่มแต่อย่างใด

ขอบคุณช่องข่าวปกครอง

Leave a Reply

%d bloggers like this: