ท่านพระครูสุนทรจริยาภิรมเจ้าอาวาสวัดจำปาเขตตลิ่งชันกรุงเทพ ได้ร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันจันทร์ที่28 พฤษภาคม2561
ท่านพระครูสุนทรจริยาภิรมเจ้าอาวาสวัดจำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ได้ร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา (ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่29พฤษภาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7) เพื่อเป็นการบูชาและรำลึกถึง
คุณพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ของพระพุทธศาสนา ทั้ง3 เหตุการณ์ ได้แก่ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะที่วัดจะทำการเวียนเทียนทุกครั้งที่มีวันสำคัญอยู่ตลอด

//ชนะ คำไทรแก้วรายงานพร้อมทีมข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: