“จีจีไอ.กรุ๊ป !!จับมือ กับรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่จีน เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านรักษาความปลอดภัย เข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0!! จัดพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงในการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท Zhongrong Security Service Group Ltd. กับ บริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด”

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 18:00 น.
ณ โรงแรม สวิสโซเทล ได้มีพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงในการร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่าง บริษัท Zhongrong Security Service Group Ltd. กับ บริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก พลโท สราวุธ กาพย์เดโช มาเป็นประธานพิธีการลงนามฯและ ศ.ดร.พันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ คณะกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้

พิธีลงนามฯในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้บริหารจาก บริษัท Zhongrong Security Service Group Ltd. ผู้มีอำนาจในการลงนามประกอบไปด้วย mr.Zhou Zhongui ประธานบริษัท Security Service Group Ltd. พร้อมด้วย mr.Wan Chenglong รองประธานบริษัท Zhongrong Security Service Group Ltd. และ ผู้บริหารของ บริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด ผู้มีอำนาจในการลงนามประกอบไปด้วย คุณหทัยรัตน์ ผิวพรรณ รองประธานบริหารบริษัทฯ,นายธนดล สุขุมินท รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส,นายฉัตรชัย รัตนมณี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจการพิเศษ หลังจากพิธีประธานพิธีกล่าวเปิดงานและแนะนำ 2 บริษัทฯที่ร่วมลงทุนแล้ว ได้เริ่มพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงในการร่วมมือทางธุรกิจ ด้านรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 ฉบับ หลังจากนั้น พลโทสราวุธ กาพย์เดโช ประธานฯ พร้อมด้วย ศ.ดร.พันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ ได้ร่วมเซ็นลงนามประทับเพื่อเป็นสักขีพยาน พร้อมกับแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ และ ร่วมกันถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก โดยมีสื่อมวลชน มาร่วมทำข่าวเพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯดังกล่าว

สืบเนื่องจากบริษัท Zhongrong Security Service Group Ltd. เป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มณฑลเสฉวน ดูแลในด้านการรักษาความปลอดภัยของหน่วยราชการและเอกชนต่างๆ ในมณฑลเสฉวน มีพนักงานกว่า 28,000 คน มีลูกค้ากว่า 3,600 ราย ยอดขายต่อปีกว่า 1,750 ล้านหยวน คิดเป็นเงินไทยกว่า 9 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยี ต่างๆในระบบรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะระบบสมาร์ทซิตี้ ได้ ริเริ่มที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาเข้าร่วมพัฒนากับการรักษาความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจกับ บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด ที่มีการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยมากว่า17 ปี ก่อตั้งโดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด ได้รับความไว้วางใจในการดูแลด้านรักษาความปลอดภัยให้กับ หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบธุรกิจ และบริษัทต่างๆระดับประเทศ

ดังนั้นจึงนับว่าเป็นโอกาสอันดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทั้งสองบริษัทยักษ์ใหญ่ ได้จับมือกันในการทำธุรกิจร่วมในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Smart technology) อาทิเช่น การนำระบบ CCTV ทำงานร่วมกับโซลูชันตรวจจับใบหน้า เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบและติดตามผู้กระทำผิด ฯลฯ ให้ธุรกิจในด้านการรักษาความปลอดภัย กลายเป็น “อัจฉริยะในด้านการรักษาความปลอดภัย” ในการเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 และ สมาร์ทซิตี้ ซึ่งเป็นไปตามโยบายของรัฐบาล รวมทั้งยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างทั้ง2ประเทศอีกด้วย

ในการนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายพิทยสัณฑ์ เดชประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.พันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ คณะกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยาน รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจน หน่วยงานต่างๆ ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารทั้งสองบริษัทฯ ที่ทำพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงในการร่วมมือทางธุรกิจ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และที่สำคัญยังมีทีมนักกีฬากระโดดร่ม ทีมจีจีไอ.กรุ๊ป เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2บุคคลแม่นยำประเภททั่วไป ในการแข่งขัน “กีฬากระโดดร่ม กองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 5และ ชิงชนะเลิศประจำปี 2561” เมื่อวันที่16- 25 พ.ค ที่ผ่านมา ได้นำทีมมาร่วมแสดงความยินดีอีกเช่นกัน พร้อมกับมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ให้กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด โดยมี คุณหทัยรัตน์ ผิวพรรณ รองประธานบริหารบริษัทฯ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ หลังจากนั้น ตัวแทนจากทีมนักกีฬากระโดดร่มทีมจีจีไอ.กรุ๊ป ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด ที่ให้การสนับสนุน ทีมนักกีฬากระโดดร่ม จีจีไอ.กรุ๊ป ด้วยดีมาตลอด

ภาพ/ข่าว เอวัชระ
ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: