จ.สระบุรี นายกMPE ร่วมงาน ป่าไม้สระบุรี จัดกิจกรรม“วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” (ปลูกต้นรวงผึ้ง)

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 29 พ.ค. 61 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รอง ผวจ.สระบุรี พร้อม พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบช.มณฑลทหารบกที่ 14 และนายโชคชัย สุดดี นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง(MPE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำข้าราชการ พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นรวงผึ้ง พยุง ยางนา ขนุน จำนวน 2,500 ต้น ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวาง แปลงที่2 บ้านหนองบัวแดง ม.2 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 โดยมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผอ.สน.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5(สระบุรี) กล่าวรายงานและความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รอง ผวจ.สระบุรี กล่าวว่า งานในวันนี้เนื่องจากเป็น“วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และพี่น้อง มาร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง พยุง ยางนา ขนุน จำนวน 2,500 ต้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความรักความสามัคคี และร่วมกระทำความดีตามพระราโชบาย อีกทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้แก่คนในชาติ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต้นไม้ของชาติต่อไป

สมยศ แสงมณี ภาพ /ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: