191 รวบแม่เล้าสาวค้ามนุษย์ เหยื่อเยาวชน กองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

191 รวบแม่เล้าสาวค้ามนุษย์ เหยื่อเยาวชน
กองกำกับการสายตรวจ
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ตามนโยบายของรัฐบาล , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการสายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ โดย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ท่องเที่ยว พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบก.สปพ., พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ สายัณห์ประเสริฐ รอง ผบก.สปพ.,พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ,พ.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบก.สปพ ,พ.ต.อ.สมบูรณ์ เทียนขาว ผกก.สายตรวจ , พ.ต.ท.พรพรหม จักษุรักษ์ รองผกก.สายตรวจ, พ.ต.ท.อานันท์จักร กนกนพวัชร์ รอง ผกก.สายตรวจ , พ.ต.ท. อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์ รอง ผกก.สายตรวจ ,พ.ต.ท.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ รอง ผกก.สายตรวจ พ.ต.ต.อัษฎาวุธ ขวัญเมือง สว.งานสายตรวจ 3 ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ทำการกวดขันจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ต่อมาได้รับแจ้งจากสายลับ(ขอปิดนาม)ว่ามีเจ๊เชอรี่ สามารถนำเด็กมาให้บริการทางเพศกับลูกค้าได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น เพื่อวางแผนทำการจับกุม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดต่อกับ เจ๊เชอรี่ ผ่านทางสายลับโดยตกลงกันว่าได้พาเด็กมา ให้บริการทางเพศกับลูกค้า โดยทราบข้อมูลจากสายลับว่าเจ๊เชอรี่ ได้เคยพาหญิงสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี กระทำในลักษณะดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อขายบริการทางเพศครั้งละประมาณ 5,000 บาทและรับส่วนแบ่งจำนวน 2,000 บาทจากรายได้ดังกล่าว ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้นัดหมายกับเจ๊เชอรี่ บริเวณโรงแรมอาร์ดี ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยเจ๊เชอรี่จะพาหญิงสาวมาให้บริการทางเพศ ต่อมาเจ๊เชอรี่ได้พาหญิงสาวพร้อมสายลับ ขึ้นไปที่ห้องพักของโรงแรมดังกล่าว จากนั้นเมื่อสายลับเห็นว่าเด็กสาวได้พร้อมขายบริการทางเพศ สายลับจึงได้ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเข้าทำการช่วยเหลือ เด็กสาวดังกล่าว ซึ่งเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงเข้าไปช่วยเหลือโดยทันที จากการตรวจสอบพบเด็กสาวดังกล่าว อายุเพียง 15 ปี 10 เดือน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงได้เชิญตัวมาที่ กองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการและปฏิบัติการพิเศษ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบด้วยว่า มีความผิดฐาน “ ค้ามนุษย์ โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีซึ่งกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี (ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ม.6,52) และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงได้แจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหาและสิทธิ์ของผู้ต้องหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

#ชลทิศ เรื่องจริงผ่านเลนส์ 30716 รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: