ชาวบ้านอ่าวบ้านดอน ขอบคุณหน่วยงาน ศรชล. และ จังหวัดสุราษฎร์ธานีแก้ปัญหาบุกรุกอ่าวบ้านดอนเป็นผลสำเร็จ ทำให้ ได้ออกจับหอยและประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านได้ตามปกติ

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ที่วัดชลธาร ตำบล บางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผอ.ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) พร้อมนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นาวาเอก วศากร สุนทรนันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี(รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการฯ และศรชล.ภาค 2 ที่ช่วยแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอนตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมาจนเป็นผลสำเร็จเกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคทำให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านได้ทำมาหากินตามปกติ
จากนั้น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผอ.ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และคณะได้เรือตรวจการณ์ทัพเรือภาค 2 เดินทางไปดูจุดรื้อถอนขนำเฝ้าคอกเลี้ยงหอย จำนวน 89 หลังในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ได้ดำเนินการรื้อถอนออกทั้งหมดแล้วตามคำสั่งทางราชการ โดยได้พบมีบางส่วนไปปัดเสาไม้ไผ่กลางทะเลทำหลำ หรือบ้านปลา เพื่อคอกล่อให้ปลาเข้าอาศัย จำนวน 49 จุด ในเขตพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองกับอำเภอพุนพิน ซึ่งจะต้องดำเนินการรื้อถอนออกจากพื้นที่อ่าวบ้านดอนเช่นกัน เนื่องจากเป็นการกีดขวางทางเดินเรือ
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผอ.ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และคณะ ได้เยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านจำนวนมากที่ออกมาจับหอยโดยวิธีธรรมชาติในทะเลที่บริเวณหน้าอ่าวบ้านดอน ซึ่งชาวบ้านได้ขอบคุณ ศรชล.และทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำให้ชาวบ้านได้ออกมาจับหอยขายเลี้ยงชีพได้ โดยจับหอยไฟไหม้ ได้วันละ 20-40 กิโลกรัม ขายได้กิโลกรัมละ 17 บาท และจับลูกหอยแครงขายได้กิโลกรัมละ 700 บาท
ทั้งนี้ ในวันที่ 18 เมษายน 2564 พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) / รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและอำเภอพุนพิน ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการต่อไป

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ณรงค์​ชัย​ ช​ลา​ลักษ์

คุณ​สุพัตรา​ เลี่ยม​รัตน์

คุณ​สุทธิ​ชาติ​ รัช​ชะ

คุณ​วิทยา​ แซ่หม่ง

Leave a Reply

%d bloggers like this: