นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ร่วมดําเนินการปลูกป่า สร้างฝาย ตามโครงการ “ป่ารักษ์นํ้าโล่ใหญ่ชัยภูมิ”

จ.ชัยภูมิ วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ร่วมดําเนินการปลูกป่า สร้างฝาย ตามโครงการ “ป่ารักษ์นํ้าโล่ใหญ่ชัยภูมิ” โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสงฆ์ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และจิตอาสา เข้าร่วมประมาณ 10,000 คน ณ ป่าโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ทั้งนี้การดําเนินการได้กําหนดจัดขึ้นในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้แห่งชาติ โดยมีการนํา “ต้นกล้าพระศรีมหาโพธิ์” จากประเทศอินเดีย เข้าร่วมปลูก ณ สถานที่ 3 แห่งประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน อ.จตุรัส วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ อ.เมือง และ ป่าโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

คำหอม ชุมชน 02 ผ.ส.ข. จ.ชัยภูมิ//รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: