ส่งแร้งหิมาลัยกลับบ้าน!!!เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยแร้งหิมาลัยคืนสู่ธรรมชาติ

ส่งแร้งหิมาลัยกลับบ้าน!!!เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยแร้งหิมาลัยคืนสู่ธรรมชาติ

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว พร้อมด้วยสถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ คณะสัตวแพทย์มหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 ทหารชุดเฉพาะกิจที่ 5 ร่วมกันปล่อยแร้งจำนวน 2 ตัว ณ ฐานปฏิบัติการดอยสันจุ๊ หน่วยเฉพาะกิจที่ 5 แต่เนื่องจากอากาศปิดไม่เหมาะสมสำหรับการปล่อยแร้ง จึงเปลี่ยนจุดปล่อยแร้งจากจุดชมวิวดอยสันจุ๊ มาที่ดอยลาง โดยแร้งทั้ง 2 ตัวได้บินคืนสู่ธรรมชาติด้วยความปลอดภัยแล้ว

สำหรับแร้งดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีแร้งบินตก จำนวน 2 ตัว ตัวแรกเป็นแร้งเพศเมีย ชื่ออัมรา รหัส KU851ซึ่งเป็นแร้งที่พบบินหมดแรง ตกลงที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี และแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย เพศผู้ ชื่อควนหม่อน รหัส KU852 ตกที่เขตรัษาพันธุ์สัตว์ป่าควนยายหม่อน อ.เมือง จ.ระนอง และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 05.00 น. สถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสงนำแร้งทั้งสองตัวมาส่งที่หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดเดินทางไปรับแร้งจากหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อฯเพื่อดำเนินการปล่อยในครั้งนี้

ที่มา : สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว

ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

Leave a Reply

%d bloggers like this: