ราชบุรี พบเพิ่มอีก 2 รายเชื่อมโยง เอกมัย-ทองหล่อ รวมผู้ป่วยติดเชื้อทะลุ 53 ราย

วันที่ 8 เม.ย.64 ศูนย์บัญชาการเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19 )จ.ราชบุรี รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 2 ราย รายที่ 52 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 29 ปี เป็นชาว ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม อาชีพติดตามนายจ้างดูแลสถานบันเทิงที่ กทม. เข้ารักษาที่ รพ.โพธาราม และรายที่ 53 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 42 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพรับจ้างดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เข้ารักษาที่ รพ.ราชบุรี มีประวัติไปสถานบันเทิงที่ กทม. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 8 ราย อยู่ในการเฝ้าระวังและดูแลของเจ้าหน้าที่แล้ว สำหรับสถานการณ์ โควิด19 จังหวัดราชบุรี ระลอกใหม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ จำนวน 2 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันปัจจุบัน จำนวน 53 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 5 ราย รักษาหาย 48 ราย ทางจังหวัดราชบุรี ขอให้ประชาชนที่ไปสถานบันเทิงในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี (รายชื่อสถานบันเทิงตามสื่อต่าง ๆ) ในช่วงเดือนมีนาคม ให้รีบไปตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน และขอความร่วมมือหน่วยราชการและประชาชนจ.ราชบุรีร่วมมือเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการเกิดโรคโควิด 19 โดยเฉพาะกิจกรรมช่วงสงกรานต์ จ.ราชบุรีอนุญาต ให้จัดเฉพาะสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ ส่วนกิจกรรมนอกเหนือจากนี้ให้ขออนุญาตนายอำเภอ หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ในที่คับแคบหรือห้องปรับอากาศ งดสาดน้ำ งดประแป้ง งดปาร์ตี้โฟม งดคอนเสิร์ตเข้มงวดการใช้ DMHTT หากผ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำและปรับ จ.ราชบุรีได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ในทุกสถานที่ที่ปรากฏใน Timeline เพื่อให้ชาวราชบุรีมั่นใจ ปลอดจากเชื้อโควิด-19

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: