สระแก้ว-นายกสมาคมเกษตรกร ชายแดนบูรพา พร้อมด้วยเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดสระแก้ว หารือเรื่องราคาอ้อย

วันนี้ (31 พค.61) ที่หอประชุมปางสีดา ศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว นายมนตรี คำพล นายกสมาคมเกษตรกร ชายแดนบูรพา พร้อมด้วยเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดสระแก้ว ได้ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อขอให้ทางจังหวัดช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับราคาอ้อยที่ตกต่ำและแก้ไขหลักเกณฑ์ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานน้ำตาลรายใหม่ ผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อเสนอรัฐบาลได้หาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย ก่อนจะมีการเปิดหีบในฤดูกาลผลิตปี 2562
ด้าน นายมนตรี คำพล นายกสมาคมเกษตรกร ชายแดนบูรพา กล่าวว่า จากปัญหาราคาอ้อยตกต่ำในฤดูการผลิตปี 2560/61 และต่อเนื่องถึงปี 2561/62 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆตลอดจนรัฐบาล ได้รับทราบข้อเท็จจริงถึงความเดิอดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา ซึ่งในวันนี้ตนพร้อมกับชาวเกษตรกรไร่อ้อยจังหวัดสระแก้ว ขอนำเสนอปัญหาของเกษตรกรชาวไรอ้อยนำเรียนผ่านยังผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนไปยังรัฐบาลได้รับทราบปัญหาและหาทางช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ซึ่งชาวเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญาความเดือดร้อน โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยจังหวัดสระแก้ว คือ ขอให้ทางจังหวัดสระแก้ว นำเรียนต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องข้อร้องเรียนของชาวไร่อ้อยจังหวัดสระแก้วมานานนับ 10 ปี จนถึงชั้นศาลปกครองสูงสุด ให้แก้ไขหลักเกณฑ?ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานน้ำตาลรายใหม่ๆมิใช่ผูกขาดเพียงรายเดียว ดังที่ผ่านมา เพื่อทำให้เกิดการแข่งขันรับชื้อผลผลิตอย่างเสรีและเป็นธรรม ขอให้มีผู้แทนชาวไร่จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ 4 องค์สถาบันชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ชาวอ้อยได้มีโอกาสได้ชี้แจ้งถึงรายละเอียดและประเด็นปัญหาต่างๆให้เกิดความชัดเจนและสามารถกำหนดแผนต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างเป็นจริงและยั่งยืนทั้งนี้ นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้รับหนังสือและกล่าวยินดีที่จะรับแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยจังหวัดสระแก้ว ที่อยู่ในอำนาจทุกเรื่องโดยทันที ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้แก้ปัญหาด้านเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดสระแก้วมาโดยตลอด และจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Leave a Reply

%d bloggers like this: