ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขอำเภอตะพานหินจัดโครงการพัฒนาองค์กรชุมชนเมืองและภาคีเครือข่าย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก ๓อ ๓ส

วันพฤหัสที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ในเวลา ๐๘.๓๐ น.นายคำรณ ราชแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับหมัน ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการในครั้งนี้ เวลา ๐๙.๓๐น. ดร.ธานี โชติกคาม สาธารณสุขอำเภอตะพานหิน ร่วมพบปะพูดคุยกับคนพิการ จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มของคนพิการเพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “คนพิการมีความทุกข์ และความสุขในเรื่องใด?” และให้ความรู้เรื่องการจดทะเบียนคนพิการ การต่อบัตรคนพิการ สิทธิของคนพิการ โดนนายผไท ชัยชาญ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิจิตร และ น.ส.สุรีย์ น้อยพันธุ์ นักพัฒนาสังคมจังหวัดพิจิตร และแสดงธรรมโดย ท่านพระครูวิลาศ รัตนะรังสี เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท จากนั้นเป็นการเลือกตั้งประธานคนพิการเพื่อเป็นตัวแทนของอำเภอ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคนพิการระดับอำเภอคือ น.ส.รินทร์ลภัส บัณฑิตสกุลชัย ซึ่งเป็นประธานชมรมคนพิการเทศบาลเมืองตะพานหิน ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดพิจิตร และเลขานุการสมาคมคนพิการจังหวัดพิจิตร

กนกวรรณ (ผ่านเลนส์30902)
เรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: