โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ภาพบรรยากาศผู้ที่เข้ารอตรวจ ผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยคัตเตอร์ covid 19

พิษณุโลก วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ภาพบรรยากาศผู้ที่เข้ารอตรวจ ผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยคัตเตอร์ covid 19 ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในวันนี้ได้มีรถราชทาน เคลื่อนที่จากศูนย์ควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้าปฏิบัติการเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อ covid19 โดยตั้งจุดบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ โรงพยาบาลนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 14 เมษายน 2564 เวลา 09.00 -17.00 น โดยการตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง คือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยคัตเตอร์สถานบันเทิงทั้งในและนอกจังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการค้นหาและนัดหมายกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวประมาณ 500 คน เข้ามารับการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ โดยขอให้เตรียมประวัติทำลายย้อนหลัง 14 วัน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ ตรวจในครั้งนี้

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: